regulamin

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W SOCIAL MEDIACH PFHBiPM

I Informacje ogólne o kampanii

Stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „RODO”) Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka (PFHBiPM) informuje o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych udostępnionych w trakcie korzystania z profilu „Dziękujemy  że pijecie mleko”, tzw. fanpage w serwisie Facebook

„Dziękujemy, że pijecie mleko” to kampania społeczna, w której polscy hodowcy i producenci mleka dziękują rodzimym konsumentom, za to, że kupują ich produkty, czym przyczyniają się do rozwoju krajowej branży mleczarskiej.

W ramach kampanii polscy hodowcy i producenci mleka mogą wyrazić swoją wdzięczność konsumentom za wybór polskiego mleka i przetworów mlecznych poprzez zamieszczanie na fanpage kampanii na portalu Facebook zdjęć z hasłem kampanii. Materiały do zamieszczenia na stronie można również przesyłać na adres kontakt@dziekujemyzepijeciemleko.pl

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Facebooka, Użytkownik powinien posiadać prawa własności intelektualnej (prawa autorskie lub znaki towarowe) do wszelkich treści, które tworzy lub udostępnia na Facebooku lub w innych Produktach Facebooka, z których korzysta. Publikowane treści powinny być zgodne ze standardami społeczności Facebooka. Komentarze zawierające mowę nienawiści, hejt, treści niecenzuralne i obraźliwe mogą być usuwane przez administratora fanpage lub administratora portalu Facebook. Regulamin serwisu dostępny jest pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms, zaś ze standardami społeczności można zapoznać się tutaj: https://www.facebook.com/communitystandards/

PFHBiPM wskazuje, że może wykorzystać opublikowane materiały w sprawozdaniach z realizacji kampanii społecznościowej.

II Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych jest Polska Federacja Hodowców Bydłai Producentów Mleka z siedzibą w Warszawie (dalej: PFHBiPM), ul. Żurawia 22,00-515 Warszawa, NIP 527-24-06-693, nr KRS: 0000112165. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy: daneosobowe@pfhb.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora (z dopiskiem „Ochrona danych”).

III Dane kontaktowe Głównego Specjalisty ds. ochrony danych osobowych

PFHBiPM wyznaczyła Głównego Specjalistę ds. ochrony danych osobowych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email j.dudzinska@pfhb.pl. Z głównym specjalistą ds. ochrony danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

IV Kategorie osób, których dane są przetwarzane

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy dane osobowe osób, które:

V Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe osób określonych w pkt III w następujących celach:

VI Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następując dane:

VII Odbiorcy danych.

Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe:

VIII Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Unii Europejskiej z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

IX Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym:

X Państwa prawa:

Przysługują Państwu:

XI Prawo do skargi

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/ Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 531 03 00Informacje o źródle danych Państwa dane uzyskujemy od firmy Facebook. oraz z Państwa publicznego profilu oraz wpisów na fanpagu na platformie internetowej Facebook.

XII Pozostałe informacje

Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.